Historie


Forside   -   Ejere af matr.20


Den ældst kendte ejer af Matr. 20 er Lundbæk Gods.

Lundbæk ligger ved Nibe og godset ejede nogle skovområder omkring Rebild, ligesom man ejede en del fæstegods i Rebild By, bl.a. "Bundgården" der i dag er udflyttet og ligger ved foden af Rebild Bakker mod Gravlev S?

Den 21. juni 1781 fik Christen Nielsen (Tøttrup) udstedt fæstebrev p?det Huus i Ræbild Bye, som den gamle blinde Anne Jepsdatter sidst beboede men nu er fradød".

[ Anne Jepsdatter var født 1698 i Fræer sogn og blev Allehelgensdag 1720 gift med Søren Andersen Bundgaard i Fræer kirke. Hun blev enke i 1754 og døde selv i november 1780, 82 år gammel ]

Christen Nielsen var gift med Maren Nielsdatter og i Folketællingen fra 1787 står der at han er ”Huusmand og Dagleier i et Huus i Ræbbild Bye?(Han var nabo til til Tip4-oldefar Søren Christensen Nyemand der havde fæstet ”et jordløst Huus med Kaalhave?af Buderupholm [ det er det nuværende Rebild Hedevej 15 og 12 ]

I Folketællingen fra 1801 bor Christen Nielsen (nu med tilnavnet: Tøttrup ) stadig med sin familie i huset, men er blind og nyder almisse af sognet.
Christen dør i 1805 og hans enke gifter sig igen 13. september 1811 med ungkarl Christen Andersen der havde fæstet matr. 25 ?Bjergmosehus i Rebild Skovhuse.
Bjergmosehus og matr. 20 har derefter samme fæstere/ejere indtil 1879.

Christen Nielsens og Maren Nielsdatters datter: Kirsten Christensdatter, som er født i Rebild i 1790 gifter sig i 1830 med Niels Christensen, der stammer fra Bundgaard-slægten, og som tilbragte sin barndom p?Kraggården i Rebild ( den l? hvor i dag Hotel Comwell ligger ).

[Niels Christensen var født den 17. august 1801 i Rebild og søn af Christen Nielsen Ladefoged og Maren Andersdatter]

Niels Christensen får i 1833 fæstebrev p?Bjergmosehus efter Christen Andersen. Bjergmosehus betegnes i fæstebrevet som et fra Rebild udflyttet hus.
Ved Folketællingen i 1834 er Christen Andersen og Maren Nielsdatter p?aftægt hos Kirsten Christensdatter, der er væver, og Niels Christensen.

Niels Christensen dør allerede i 1837.

I 1840 får Niels Stigsen fæstebrev p?Bjergmosehus p?den betingelse at han gifter sig med ”Niels Christensens Enke?(= Kirsten) og overtager aftægtskontrakten for Christen Andersen.
Christen Andersen lider sin sidste tid ”af mørke Tanker og hænger sig d. 6. juli 1842?/i>

Niels Stigsen dør den 11. april 1842 og allerede 4. december 1842 gifter Kirsten sig med Christen Pedersen der stammer fra Oplev i Gravlev sogn.
Christen får samtidig fæstebrev p?Bjergmosehus.

I 1844 udarbejdes en Matrikelfortegnelse for hele landet og for Lundbæks jord i Rebild By og Rebild Skovhuse kan læses at:
Matr. 20 [ Rebild Hedevej 17 ] er brugeren N. Christensens Enke
Matr. 25 [ Bjergmosehus ] er brugeren N. Christensens Enke
Matr. 26 er brugeren N. Christensens Enke
Lidt underligt da hun ikke har fæstebrev: det har hendes mand, Christen Pedersen.

Omkring 1845 sælger Lundbæk sine skovparter til staten der lægger dem ind under ”Den kongelige Domaine?= Buderupholm Statsskovdistrikt ( Buderupholm var tidligere overtaget af staten). En del af det mindre fæstegods er sikkert gået med i købet.

Christen Pedersen beholder sit fæste indtil 1870 hvor skovfoged Morten Nielsen fæster Bjergmosehus, der nu er ejet af Buderupholm Skovdomaine.
Samtidig køber Morten Nielsen matr. 20

Matrikelkort for Rebild By

Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet